UčS je čestným orgánom SAV. Podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, iniciatívne sleduje etické otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky a k smerovaniu výskumu v SAV a v Slovenskej republike, reprezentuje SAV.

Zemetrasenie v Japonsku a jeho následky pre jadrovú energetiku

V piatok 4. novembra o 15.00 sa v posluchárni F1 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Mlynskej doline uskutoční spoločné zasadnutie Učenej spoločnosti a Slovenskej akademickej spoločnosti. Témou bude zemetrasenie v Japonsku a jeho následky pre jadrovú energetiku.

Na programe sú prednášky prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. o zemetrasení a tsunami, a prof. Ing. Vladimíra Slugeňa, PhD. o jadrovej energetike a jadrovej bezpečnosti. Po prednáškach si pozrieme prezentáciu fotografií z Černobyľu od Dr. Mullerovej a Dr. Jeskovského.

Energetika dnes a zítra - politika versus zdravý rozum vědy a techniky

Pozývame Vás na zasadnutie Učenej spoločnosti SAV, na ktorom odoznie prednáška prof. Jaroslava Šestáka, M. Eng., Ph.D., D.Sc., Dr.h.c. "Energetika dnes a zítra - politika versus zdravý rozum vědy a techniky".

Zasadnutie sa uskutoční v stredu 22. 6. 2011 o 1500 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Dúbravskej ceste.

Jarné zasadnutie Učenej spoločnosti

Jarné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV bude v stredu 20. apríla o 15.00 h v pavilóne QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Úvodná prednáška: M.Bruncko: Ako ďalej s vedomostnou ekonomikou – a vedou! – na Slovensku. [video]

Vedec roka 2010

16. marca 2011 o 10:00 prebehne v pavilóne kvantových technológií QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave odovzdávanie ceny Vedec roka 2010. Je to ocenenie výskumu za rok 2010, udeľované už štrnástykrát Journaliste Studio (J/S) v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov (KVTŽ SSN). Tohtoročnými laureátmi sú:

Vedec roka SR 2010: RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.
Technológ roka SR 2010: prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.
Mladý výskumník roka SR 2010: Ing. Marián Sýkora, PhD.
Mladý výskumník roka SR 2010: RNDr. Katarína Valachová, PhD.
Za výsledky v programoch EÚ 2010: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
Uznanie za celoživotné dielo v SR 2010: Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Viac o cene vedec roka 2010 nájdete na stránkach vyhlásenia súťaže.

Diaľnice a veda

O kontroverzii okolo financovania diaľnic a vedy na Slovensku si môžete prečítať na stránkach zachranmevedu.sk, a v ďalších komentároch (Pravda, SME, SME, HN online, postoy.sk).

Čo si o tom myslia členovia Učenej spoločnosti? Pridajte sa do diskusie.

Syndicate content